Centrul National de Acreditare
Laboratoare de încercări/etalonări  
Laboratoare medicale  
Laboratoare de verificări metrologice  
Organisme de certificare a produselor ISO/CEI 17065  
Organisme de certificare sisteme de management al calităţii  
Organisme de certificare sisteme de management al siguranţei alimentelor  
Organisme de inspecţie  
Organisme de inspecție / încercări nedistructive  
Ghidul Utilizatorului SIA